Zorgschadedeskundig advies

Een slachtoffer kan door de letselschade een blijvende, intensieve en complexe zorgvraag hebben. Bij Trivium advies hebben enkele ergotherapeuten zich daarom in de afgelopen jaren gespecialiseerd tot zorgschadedeskundige. Zij werken volgens de Handreiking Zorgschade.

Deze Handreiking van de Letselschaderaad is op 1 januari 2018 in werking getreden om de afwikkeling van zorgschades te stroomlijnen.

De Handreiking Zorgschade biedt onder andere: 

  • een kader voor het vaststellen van de noodzakelijke zorgbehoefte en de kosten die daarmee gemoeid zijn
  • concrete handvatten voor een inzichtelijker schadevaststelling en -begroting bij zorgsituaties waarin sprake is van een bovennormale zorgvraag, die niet volledig vanuit reguliere middelen gefinancierd kan worden.

Meer informatie over de Handreiking Zorgschade is te vinden op de website van de Letselschaderaad.

Het team van zorgschadedeskundigen bestaat uit:

  • Coshyma Berndzen
  • Marijn Berendsen
  • Hanneke van Dijk
  • Annette van Doesburg
  • Callista Koedood
  • Linda Renders