KWALITEIT VAN LEVEN HERWINNEN

Letselschade heeft vaak vergaande consequenties, zowel voor degene die het letsel heeft opgelopen als voor de aansprakelijke partij. Na een rechterlijke uitspraak zijn beiden gebaat bij een snelle en adequate afhandeling. Trivium Advies is onafhankelijk en kiest daarom voor meervoudig opdrachtgeverschap: wij werken zowel voor belangenbehartigers als voor aansprakelijke partijen. Daarmee zijn we uniek, temidden van de zeer vele organisaties die zich met letselschade bezighouden. Onze onafhankelijke, objectieve benadering oogst al 20 jaar lang waardering bij vele aansprakelijke partijen en belangenbehartigers.

MULTIDISCIPLINAIR

De vraagstukken rondom letselschade zijn meervoudig en complex. Het letsel kan beperkingen veroorzaken met betrekking tot mobiliteit, huisvesting, onderwijs, arbeid en de algemene dagelijkse levens-verrichtingen (ADL). Daarom is onze aanpak multidisciplinair. Op basis van een specifieke case coördineren wij actuele kennis op medisch, paramedisch, technisch, onderwijskundig of arbeids-deskundig gebied. In de case-gerichte teams zitten artsen, ergo therapeuten, fysiotherapeuten, arbeids- en reïntegratie deskundigen en bouwkundig adviseurs. Toch kunnen opdrachtgevers terecht bij één casemanager.

KENNIS VAN ZAKEN

Wij weten de weg in de veranderlijke wet- en regelgeving, zoals de Wet op de Maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wlz en de WIA. Na een zorgvuldige indicatiestelling komen wij tot een afgewogen advies, met een optimaal rendement voor degene die de letselschade heeft opgelopen. Maar ook voor uitkerende instanties en aansprakelijke partijen stellen we de voorzieningen en regelingen snel en kostenefficiënt in werking. Als case manager vindt Trivium namelijk altijd iets waar nog niet aan gedacht is. Dat scheelt tijd en geld voor de aansprakelijke partij. En degene met letselschade komt zo snel mogelijk toe aan datgene wat iedereen hem van harte gunt: herwinnen van kwaliteit van leven.

RESULTATEN

Wij hebben een groot “regelend vermogen” om, als uitvloeisel van een adviestraject, ook daadwerkelijk werkbare en realistische oplossingen te realiseren voor zowel het slachtoffer als voor de aansprakelijke partij. Zo begeleiden wij bijvoorbeeld de bouw bij woningaanpassingen, vragen wij voorzieningen aan bij de gemeente, treden in overleg met woning coöperaties over aangepaste huisvesting, selecteren de juiste (leveranciers van) hulpmiddelen, brengen de financiële administratie weer op orde of regelen zo nodig een aangepaste vakantie.

KORTE LIJNEN

Wij hanteren korte communicatie lijnen en zijn effectief en efficiënt in de uitvoering. Door goed af te stemmen met betrokken partijen kunnen wij vaak een aanzienlijke versnelling van het realisatietraject bewerkstelligen.

ZODRA HET COMPLEX WORDT
KOMEN WIJ IN BEELD

Home