Onze aanpak

Een unieke aanpak in herstelgerichte dienstverlening
Letselschade heeft vergaande consequenties. Op de eerste plaats voor het slachtoffer, maar natuurlijk ook voor zijn of haar omgeving. Ondersteuning bij herstel van autonomie is vaak noodzakelijk. Trivium advies zet zich daarvoor in, met een unieke aanpak.

Mogelijkheden van de mens centraal
In onze aanpak stellen wij de mogelijkheden van de mens in zijn dagelijks functioneren na het ongeval of het medisch incident centraal. Maatwerk staat voorop. Ieder mens is tenslotte anders.

Onafhankelijk en objectief met tweezijdig opdrachtgeverschap
Wij zijn onafhankelijk en brengen een objectief advies uit, waarbij we uitsluitend werken met tweezijdig opdrachtgeverschap. Korte communicatielijnen met alle partijen zijn essentieel.

Ergotherapeuten als casemanager
Trivium advies zet uitsluitend ergotherapeuten (paramedici) in als casemanager. Als geen ander kan een ergotherapeut de stoornissen (medische situatie) vertalen naar beperkingen en belemmeringen in het dagelijks leven.

Onze ergotherapeuten zijn intern intensief opgeleid tot casemanager met een hoge kwaliteitsstandaard.

Multidisciplinair team in huis
Naast onze ergotherapeuten hebben wij een multidisciplinair team voor specifieke deskundigheid op elk gebied van het dagelijks leven. Ons team bestaat uit een revalidatiearts, bouwkundigen, arbeidsdeskundigen, een re-integratieadviseur, een adviserend makelaar en budgetcoaches. 

Alle adviseurs hebben bovendien up-to-date kennis van de wet- en regelgeving. 

@ Heeft u nog geen goed beeld van onze dienstverlening? Kijk dan naar Trivium advies in beeld