VOORAANKONDIGING STUDIEDAG

Trivium advies organiseert sinds 2013 studiedagen voor belangenbehartigers en verzekeraars in het kader van de letselschade. De focus is hierbij gericht op specifieke voorkomende letsels na een ongeval. In dit kader heeft de complexe problematiek als gevolg van Niet Aangeboren Hersenletsel al eens centraal gestaan evenals de problematiek rondom een traumatische dwarslaesie. Vorig jaar werd een dag georganiseerd rondom traumatische amputaties en prothesiologie.

Voor 9 oktober 2018 staat een nieuwe studiedag gepland met als onderwerp:

“De problematiek rondom traumatische handletsels.”

Voorlopig programma (9.15 – 16.15 uur)

De meest voorkomende letsels op de spoedeisende hulp zijn handletsels (ca. 20%). Jaarlijks betreft dat ongeveer 250.000 personen. Een groot deel van de handletsels lijkt ogenschijnlijk een eenvoudig letsel te zijn, dat echter heel ingrijpend is en een lange periode van herstel vergt. Naast aanzienlijke medische kosten kan een handletsel leiden tot hoog ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid door restproblemen. Deze restproblemen ontstaan in functies en anatomische eigenschappen van de hand zelf (stoornissen), maar komen met name tot uiting tijdens de uitvoering van activiteiten in het dagelijks leven (beperkingen). Handletsel ten gevolge van een ongeval kan dus van grote invloed zijn op de leef-/werk- en/of woonsituatie van de betreffende persoon. 

De introductie van de studiedag zal door Prof. dr. Marco Ritt, plastisch chirurg (Amsterdam UMC/The Hand Clinic) worden verzorgd. Vanuit medisch perspectief zal een presentatie worden gegeven over verschillende handletsels, de anatomie van de hand, de intramurale behandeling en de eventueel optredende stoornissen en complicaties na een dergelijk trauma.

Door dr. Annemieke Videler, fysiotherapeut/handtherapeut bij het Hand & Pols Centrum Amsterdam, zal aansluitend ingegaan worden op de extramurale behandelmogelijkheden in de 1e en 2e lijn. Het revalidatieproces en de rol van de handtherapeut wordt hierbij met behulp van casuïstiek nader toegelicht.

Het middaggedeelte zal door Gieneke Tigelaar en Cees van den Hoek, respectievelijk ergotherapeut en arbeidsdeskundige van Trivium advies ingevuld worden. Aan de hand van casuïstiek zal dieper worden ingegaan op de specifieke benadering en werkwijze van Trivium advies in het kader van de letselschade.

In dit kader zijn twee cliënten bereid gevonden hun medewerking te verlenen aan deze studiedag.

Datum:

Dinsdag 9 oktober 2018

Locatie:

Van der Valk Hotel Veenendaal, Bastion 73, 3905 NJ Veenendaal

Deelnemers (maximaal 25)

Belangenbehartigers en verzekeraars.

Kosten:

€ 220,00 excl. BTW (inclusief hand-out, koffie/thee, lunch en borrel)

Bewijs van deelname:

Na de studiedag zal een bewijs van deelname worden verstrekt. Bij het NIVRE is een aanvraag ingediend voor opleidingspunten.

 

Mocht u belangstelling hebben voor deze studiedag dan bent u van harte welkom. In verband met het beperkte aantal plaatsen wordt u verzocht om zo snel mogelijk uw eventuele deelname te bevestigen via email secretariaat@triviumadvies.nl . Informatie met betrekking tot het definitieve programma, routebeschrijving, deelnemerslijst en betaling zal t.z.t. per mail aan u worden verzonden. Mocht u nog vragen hebben dan kan contact worden opgenomen met Gieneke Tigelaar (06-21205386,  werkzaam op maandag t/m donderdag) of via secretariaat@triviumadvies.nl.