LetselschadePAVILJOEN komt u ook?

Van woensdag 30 mei t/m zaterdag 2 juni is de Support Beurs. Een nieuw initiatief is het LetselschadePAVILJOEN, waarbij Trivium advies ook als exposant aanwezig is. Wilt u meer informatie over onze dienstverlening, wilt u een rondleiding over de Support Beurs of wilt u ons gewoon ontmoeten kom dan langs op het PAVILJOEN op deze dagen. 

Naast als exposant aanwezig zijn verzorgen wij ook samen met de Academy trainingen en staan wij in het LetselschadeTheater.

ACADEMY

Donderdag 31 mei van 9:30 tot 12:45 uur 
Cursus: Traumatische bovenbeenamputaties en prothesen door Gieneke Tigelaar, Trivium advies en Jeroen Olsman, OIM

“Een gehele of gedeeltelijke amputatie van een been heeft een grote impact en raakt vele levensgebieden, zoals werken en wonen. Dit geldt niet alleen voor de persoon in kwestie, maar ook voor diens omgeving. Jeroen Olsman van OIM zet een en ander uit een met betrekking tot de verschillende amputatieniveaus, stompeigenschappen en –complicaties. Tevens worden de soorten beenprothesen en het revalidatietraject toegelicht”. Vervolgens neem ik de cursisten aan de hand van praktijksituaties mee langs het traject van voorzieningen c.q. hulpmiddelen in relatie tot het traject van protheseverstrekking en het functioneren met een prothese. Tevens zal ik aandacht besteden aan de multidisciplinaire benadering en werkwijze in het kader van de letselschade.

Vrijdag 1 juni van 9:30 tot 12:45 uur
Cursus: Traumatische dwarslaesie door Gieneke Tigelaar, en Edmond Angenot, revalidatiearts. 

“Een door een ongeval plotseling opgetreden dwarslaesie heeft een grote impact op het leven van een kind of volwassene en hun sociale omgeving. Vanuit medisch/revalidatief perspectief zal ter introductie van deze cursus een presentatie worden verzorgd over onder meer classificatie, stoornissen en complicaties van een dwarslaesie. Aansluitend zal ik vanuit mijn ergotherapeutische achtergrond aan de hand van casuïstiek de specifieke benadering en werkwijze in het kader van de letselschade toelichten.”

LetselschadeTHEATER

Vrijdag 1 juni van 11:45 tot 12:15 uur

Lezing: 'Herstelgerichte dienstverlening in relatie tot de Wmo en de Wlz'.

Herstelgerichte dienstverlening is de laatste jaren een veelbesproken onderwerp binnen de letselschade. Bij herstelgericht dienstverlenen staan herstel en autonomie van het slachtoffer voorop. Deze manier van schaderegelen vraagt een andere manier van denken. Linda Renders, Trivium Advies, vertelt in haar lezing hoe herstelgerichte dienstverlening zich verhoudt tot de wetgeving, waaronder de Wmo en de Wlz.Wat wordt van de betrokken partijen verwacht bij een herstelgerichte schaderegeling?