Studiedag "Trauma vs. PTSS" op 9 oktober 2023

Algemeen

Trivium advies organiseert al vele jaren studiedagen voor professionals in de letselschadebranche. De focus is hierbij veelal gericht op producten en diensten die bijdragen aan de optimalisatie van de zelfredzaamheid en participatie van mensen die slachtoffer zijn geworden van bijvoorbeeld een verkeers- of bedrijfsongeval of van medisch onzorgvuldig handelen.

Inhoud

Letselschadeslachtoffers hebben vrijwel allemaal in meer of mindere mate te maken met het omgaan met het verwerken van één (of meerdere) traumatische gebeurtenis(sen). De mate van herstel is mede bepalend voor de manier waarop deze mensen na een dergelijke gebeurtenis in staat zijn om te functioneren, in hun eigen omgeving en in de maatschappij. 

Op 9 oktober 2023 organiseert Trivium avies in samenwerking met Trauma Centrum Nederland en het Nederlands Veteraneninstituut een studiedag over trauma en PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis). Op deze dag wordt aan de hand van een casus uit de praktijk aandacht besteed aan de signalering van en de vooroordelen/ veronderstellingen over trauma('s) of PTSS. Daarnaast zullen verschillende behandel- en begeleidingsmogelijkheden voor mensen met trauma('s) of PTSS worden besproken.

Programma

Op deze studiedag "Trauma vs. PTSS" staan de volgende onderwerpen op het programma:

  • Introductie en beschrijving 'rode draad casus' (door de heer D. Breedijk, ervaringsdeskundige en traumatherapeut en de heer J. Veenendaal, arbeidsdeskundige bij Trivum advies).
  • Theorie; wat is trauma/ complex trauma/ PTSS en hoe wordt dit gesignaleerd/ gediagnosticeerd (mevrouw E. van der Meer, GZ-psycholoog en manager opleiden en zorginnovatie bij Trauma Centrum Nederland)?
  • Behandelmogelijkheden voor mensen met (trauma en PTSS) en hun directe omgeving (mevrouw E. van der Meer, GZ-psycholoog/ de heer I. van der List, maatschappelijk werker bij Nederlands Veteraneninstituut).
  • Welke disciplines zijn (mogelijk) betrokken in de behandeling en begeleiding en hoe werken deze disciplinis idealiter samen? 
  • Casusuitwerking: van traumatische gebeurtenis tot resocialisatie en re-integratie en de tips en tricks met betrekking tot (benadering en) begeleiding.
  • Tijdens de studiedag is voldoende gelegenheid om vragen te stellen en eventuele ervaringen te bespreken die aansluiten op het onderwerp. 

Datum: maandag 9 oktober 2023

Tijd: circa 10:00 -16:30 uur. De studiedag zal worden afgesloten met een gezamenlijke borrel. 

Locatie:

Nederlands Veteraneninstituut, Willem van Lanschotlaan 1, 3941 XV Doorn.

Er is hier voldoende parkeergelegenheid aanwezig. Parkeren is gratis. 

Kosten: € 275,- excl. btw

Bewijs van deelname

Na de studiedag zal een bewijs van deelname worden verstrekt. Bij het NIVRE is een aanvraag ingediend om PE-punten toe te kennen voor deze dag. Indien we de bevestiging hebben ontvangen dan laten wij dit aan de deelnemers weten. 

Aanmelden

Mocht u belangstelling hebben voor deze studiedag dan bent u uiteraard van harte welkom. In verband met het beperkte aantal plaatsen wordt u verzocht om zo snel mogelijk uw deelname te bevestigen per mail aan [email protected]. Informatie met betrekking tot het definitieve programma en betaling zal t.z.t. per mail aan u worden verzonden. Voor vragen kunt u contact opnemen met Gieneke Tigelaar (0621205386/ [email protected]) of Joost Veenendaal (06-52846158/ [email protected]).