Budgetcoaching Plus

Na een ongeval of calamiteit kunnen er vele financiële vraagstukken ontstaan. Onze budgetcoaches kunnen het slachtoffer of de naaste omgeving ondersteunen om tot een oplossing te komen bij deze vraagstukken. Hierbij kan het om eenmalige inzet gaan of om een langer durende ondersteuning. 

Hierbij valt onder andere aan de volgende zaken te denken: 

 • het creëren van inzicht in de inkomsten en uitgaven en het opstellen van een budgetplan voor betrokkene.
 • het controleren of de inkomsten juist zijn (is er bijvoorbeeld een toeslag aangevraagd bij het UWV, status van diverse toeslagen belastingdienst, minimaregelingen etc.).
 • het opstellen van een schuldenoverzicht, waarvoor zonodig schuldeisers worden benaderd.
 • het helpen met het op orde brengen van de thuisadministratie.
 • het vergroten van de zelfredzaamheid op het gebied van de financiële huishouding.
Daarnaast kunnen er activiteiten worden verricht die als Budgetcoaching Plus worden gezien. Hierbij valt onder andere te denken aan:
 • het samen plannen van de financiën rondom (noodzakelijke) uitgaven bij het uitkeren van voorschotten. 
 • hulp bieden bij het aanvragen van bewindvoering, dit kan professioneel bewind zijn, maar ook kan de partner of een familielid bewindvoerder worden. Wij ondersteunen in dit proces. Ook ondersteunen wij bij de boedelbeschrijving en de jaarlijkse rekening en verantwoording. 
 • ondersteunen bij de administratie en het aanleveren van documenten voor de schadestaat, dit kan ook gaan om te verzamelen documenten uit het verleden die lastig te achterhalen zijn.
 • boekhouders, accountants, belangenbehartigers en verzekeraars voorzien van noodzakelijke informatie.
 • hulp bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting.
 • ondersteunen bij het uitzoeken van de effecten van letselschade-uitkering op de WWB-uitkering.
 • omgaan met de plotselinge overgang naar een nieuwe financiële situatie door bij regelingen bijvoorbeeld peildatumverlaging aan te vragen. 
 • het ondersteunen van ondernemers bij het afwikkelen van hun specifieke ondernemerszaken.
 • hulp bij het aanvragen van een uitkering. 
De Budgetcoaches Plus zijn lid van de branchevereniging Horus en AFM-geregistreed. 

 

Het team van Budgetcoaches Plus bestaat uit:

 • Jan Hajes
 • Hester van Veenen
 • Ralph Young