Herstelgericht casemanagement

Na ontvangst van de tweezijdige opdracht van partijen gaat onze casemanager/ergotherapeut op huisbezoek bij het slachtoffer. De casemanager maakt een zorgvuldige analyse van de situatie en de mogelijkheden. Daaruit volgt welke voorzieningen en acties nodig zijn op het gebied van:

 • Mobiliteit
 • Wonen
 • Algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL)
 • Huishouden
 • Hobby’s, dag- en vrijetijdsbesteding
 • Onderwijs en arbeid

Na het huisbezoek stelt de casemanager een plan van aanpak op, dat uitgaat van de mogelijkheden en herstel van autonomie van het slachtoffer. Het plan van aanpak wordt besproken met het slachtoffer en de betrokken partijen. In overleg gaat het (multidisciplinaire) vervolgtraject van start.

Vaak zijn voorzieningen of zorg en ondersteuning nodig op uiteenlopende terreinen, onder andere via de voorliggende wet- en regelgeving. Wij begeleiden desgewenst het aanvraagtraject.

Ook de realisatie van voorzieningen, zorg en ondersteuning nemen we ter hand. Evenals de coördinatie met alle overige actoren rond het slachtoffer, denk hierbij aan een revalidatiecentrum. Voor zover een slachtoffer dit wenst en deze begeleiding noodzakelijk is.

Zodra er meer disciplines betrokken zijn, zorgt de casemanager voor de afstemming en korte communicatielijnen met partijen.

Het team van ergotherapeuten bestaat uit:

 • Marijn Berendsen
 • Coshyma Berndzen
 • Annette van Doesburg 
 • Hanneke van Dijk
 • Wendy Grift 
 • Stephanie Hoogveld
 • Callista Koedood 
 • Chris Künneke
 • Jaap Nijhof 
 • Linda Renders
 • Stephanie Rombouts
 • Gieneke Tigelaar 
 • Milou Zwiep