Bouwkundig advies

Regelmatig zijn woningaanpassingen noodzakelijk die het slachtoffer ondersteunen zijn autonomie te herwinnen.
Om de kennis van specifieke voorzieningen, ergonomie en bouwkunde te combineren, werken onze bouwkundig adviseurs nauw samen met onze casemanagers.

De casemanager stelt een functioneel programma van eisen op, waarna de bouwkundige dit vertaalt naar een technisch programma van eisen. Zo nodig wordt dit omgezet in schetsen of een (bouw)tekening, waarna een kostenraming of calculatie volgt. De bouwkundige vraagt desnoods vergunningen aan, terwijl de casemanager in overleg de vergoedingen via de Wmo aanvraagt. Ook de bouwbegeleiding verzorgen we op verzoek.

Is de huidige woning niet of onvoldoende aanpasbaar, dan begeleiden de casemagers het slachtoffer desgewenst bij het vinden van een andere geschikte woning, in samenwerking met de bouwkundige en adviserend makelaar.

Bouwkundig adviseurs van Trivium advies worden ook regelmatig voor deeltrajecten ingeschakeld, bijvoorbeeld bij het beoordelen van bouwplannen en/of toetsen van offertes.

Het team van bouwkundigen bestaat uit:

  • Ed Bijman
  • Rik Nijhof