Klachtenprocedure


Trivium advies streeft ernaar haar dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Daarbij spelen onder meer inhoud, bereikbaarheid, snelheid van werken, bejegening en informatievoorziening een rol. Bent u ontevreden over de dienstverlening, dan vragen wij u hierover contact op te nemen met uw contactpersoon van Trivium advies.
 
Wilt u een officiële klacht indienen?
 
Om u te verzekeren van een goede afhandeling van uw klacht heeft Trivium advies een duidelijke klachtenprocedure. Trivium advies beschouwt klachten als een uitgelezen kans om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, zodat we u als cliënt beter kunnen adviseren.
 
U kunt uw klacht per post of per mail indienen ter attentie van:
 
Trivium advies 
T.a.v. Klachtencommissie
Postbus 1045
8001 BA ZWOLLE 
[email protected]
 
De ontvangst van uw klacht zal binnen drie werkdagen worden bevestigd. Wij zullen uw klacht zorgvuldig behandelen en binnen 2 weken reageren, tenzij er meer tijd nodig is. In dat geval stellen wij u uiteraard op de hoogte.