(Hoogwaardig) Arbeidsdeskundig advies

Een ongeval of calamiteit heeft meestal ook consequenties voor werk en scholing. Een onderbreking of beeïndiging van een carrière of opleiding betekent vaak terugval in (verwacht) inkomen.

Onze specialistische arbeidsdeskundigen staan slachtoffers bij in het overleg met uitkeringsinstanties en voeren waar nodig bezwaar- en beroepsprocedures. Ook adviseren zij over bij- en omscholing. 

De werkzaamheden bestaan uit onder meer:

  • Analysewerk (carrière onderzoeken)
  • Vaststellen van (resterend) verdienvermogen
  • Complexe re-integratiezaken
  • Begeleiden van jongeren met hersenletsel (NAH) bij het doorlopen van de schoolcarrière en het maken van school en-/of beroepskeuze
  • Begeleiden van volwassenen met hersenletsel anders dan naar arbeid 

Het team arbeidsdeskundigen bestaat uit:

  • Erwin Audenaerde 
  • Cees van den Hoek
  • Joost Veenendaal
  • Raoul Koolen
Daarnaast maakt Monique van den Hoek als re-integratieadviseur onderdeel uit van dit team.