Budgetcoaching

Trivium Support komt in beeld indien de situatie vraagt om slachtoffers gedurende langere tijd te begeleiden bij het voeren van de financiële administratie. 

De budgetcoach:

  • Creëert inzicht in de inkomsten en uitgaven en stelt een budgetplan op
  • Helpt het slachtoffer bij het aanvragen van tegemoetkomingen / toeslagen vanuit de overheid
  • Helpt het slachtoffer bij het overzichtelijk maken en houden van de administratie zodat informatie terug te vinden is
  • Creëert een structurele oplossing voor het opheffen van de onbalans tussen inkomsten en uitgaven
  • Leert het slachtoffer te begroten en reserveren
  • Leert het slachtoffer om in te grijpen bij eventuele betalingsachterstanden en eventuele schuldeisers te benaderen
  • Vergroot de zelfredzaamheid op het gebied van de financiële huishouding

Voor meer informatie ga naar de website: http://triviumsupport.nl/

Het team budgetcoaches bestaat uit:

  • Jan Hajes
  • Hester van Veenen