Arbeidsdeskundig advies

Een ongeval of calamiteit heeft meestal ook consequenties voor werk en scholing. Dan is uitgebreide kennis nodig van het sociale zekerheidsstelsel (uitkeringen, wet- en regelgeving). Denk aan de Wet verbetering poortwachter, die gericht is op zo snel mogelijke terugkeer naar werk.

Arbeidsdeskundigen en re-integratieadviseurs van Trivium advies begeleiden met kennis van zaken volwassen slachtoffers bij die terugkeer naar werk. Naar hun eigen werk, aangepast werk of geheel ander werk, bij hun eigen of bij een andere werkgever.

De arbeidsdeskundigen staan slachtoffers bij in het overleg met uitkeringsinstanties (UWV, gemeenten) en voeren indien nodig bezwaar-  en beroepsprocedures. Ook worden om- of bijscholingsadviezen gegeven en worden slachtoffers regelmatig begeleidt bij het opstarten van een eigen onderneming.

Naast volwassenen, helpen onze arbeidsdeskundigen en re-integratieadviseurs ook jongeren met o.a. NAH en lichamelijk letsel bij hun keuze van een studie of vervolgopleiding en bij de oriëntatie op de arbeidsmarkt.