Handreiking Zorgschade 2.0 "under construction"

De Handreiking Zorgschade geeft een beschrijving van de processtappen die gezet kunnen of moeten worden bij de afwikkeling van zorgschadezaken. De Handreiking is van toepassing op letselschadezaken waarin sprake is van een blijvende, intensieve en complexe zorgvraag.

De Handreiking is formeel goedgekeurd en wordt op 16 november 2017 aan de minister van Veiligheid en Justitie en de overige aanwezigen overhandigd tijdens de Letselschaderaadsdag. Sinds 1 januari 2018 is het document officieel. De financiële paragraaf is in maart 2022 toegevoegd aan de Handreiking Zorgschade.

Momenteel is de werkgroep druk doende met de Handreiking 2.0, mede naar aanleiding van de reeds ontvangen feedback uit de branche en de opgedane ervaringen met de Handreiking Zorgschade. 

Linda Renders en Erwin Audenaerde zijn zowel mede-auteur van de Handreiking Zorgschade. Momenteel zijn ze lid van de werkgroep en stuurgroep Zorgschade Handreiking 2.0.