Linda Renders

Directeur/ergotherapeut

[email protected] | 0641661985

In 2000 ben ik afgestuurd als ergotherapeut en in Breda gaan werken als behandelend ergotherapeut. Daar mijn hart niet lag bij behandelen heb ik in 2005 de overstap gemaakt naar de advisering, verhuisde ik naar Almelo waar ik nog steeds woon, en ben ik voor het detacheringsbureau TriviumPlus gaan werken en werd ik gedetacheerd bij diverse gemeenten/CIZ e.o.. Al vrij snel werd de letselschade-tak geintroduceerd bij mij en sinds 2008 ben ik actief als ergotherapeut/casemanager in de letselschade. In 2010 heb ik de volledig overstap gemaakt naar de letselschade en werd ik tevens directeur van Trivium advies. Sinds 2019 ben ik mede-eigenaar van Trivium advies. 

Met trots vervul ik de functie van directeur en mag ik een gepassioneerd hecht team aansturen. Ik ben, samen met Hanneke van Dijk, verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing en het beleid van Trivium advies. Ik onderhoud contacten met opdrachtgevers en draag zorg voor het netwerk en de contacten met de diverse branchepartijen.

Met veel plezier ben ik actief in diverse werkgroepen bij onder andere de Letselschaderaad, ben ik secretaris bij de opstartende vereniging voor Herstelgericht Dienstverleners. En bovenal denk ik graag mee in de branche over hoe dingen beter of anders kunnen, waar we van elkaar kunnen leren, danwel hoe we samen kunnen werken aan de verbetering van onze dienstverlening en hoe we de branche en vooral het slachtoffer hierbij kunnen ondersteunen. 

Daarnaast ben ik nog dagelijks actief als ergotherapeut en met name als zorgschadeskundige in de diverse uiteenlopende dossiers met diverse letsels, zoals NAH, dwarslaesies, orthopedisch letsel e.o.. De complexiteit van onze dossiers, maar daarbij de juiste zorg en voorzieningen kunnen regelen, organiseren en de cliënten kunnen ontzorgen maakt dat iedere dag weer een uitdaging is. Mijn motto. Hoe complexer hoe leuker! 

Er zijn gelukkig nog heel veel mogelijkheden, voorzieningen en regelingen die letselschadeslachtoffers kunnen helpen om hun autonomie te herwinnen. In de praktijk vormt dit helaas een steeds ondoorzichtiger woud. Trivium advies heeft zich als herstelgerichte dienstverlener hierin gespecialiseerd. Ieder slachtoffer en iedere casus is anders. Voor elk slachtoffer tot het uiterste gaan en de mogelijkheden zoeken, is iedere dag weer een uitdaging. Daar zetten ik en mijn deskundige team ons met hart en ziel voor in.

Vragen over onze herstelgerichte dienstverlening?

Neem contact met mij op of maak een afspraak.

Enkele artikelen van Linda Renders 

  • Eigen bijdrage terug door convenant Wmo 2017. Is een aanvraag Wmo nu nog zinvol bij letselschade? PIV Bulletin 2017-3
  • Duidelijkheid over eigen bijdrage convenanten Wmo PIV Bulletin 2017-4
  • Handreiking Zorgschade. Een tipje van de sluier. TLP 14-12-2017
  • Palliatieve zorg door naasten en zorgschade TvP, 2018, nr. 4 
  • Woningaanpassing en een woning; het ergotherapeutisch en bouwkundig perspectief. Letsel en Schade, 2021 nr. 4
  • Van kastje naar de muur binnen de letselschade. Afwikkeling personenschade nr. 1