Hanneke van Dijk

kwaliteitsmanager

[email protected] | 0629508656

Zorgvuldigheid en het leveren van kwaliteit vind ik belangrijk. De rol van kwaliteitsmanager die ik naast die van ergotherapeut/adviseur vervul, past mij daarom goed. Kwaliteitsbeleid heeft continu onze aandacht. Door te zorgen dat de collega’s uitdragen waar we voor staan, er aandacht is voor kwaliteit en uniformiteit van de dienstverlening. Maar bovenal dat we met elkaar blijven nadenken waarom we dingen doen zoals we ze doen en ons afvragen of dat inderdaad de beste manier is.