Hanneke van Dijk

Operationeel directeur/ergotherapeut

[email protected] | 0629508656

Sinds 2013 ben ik als ergotherapeut werkzaam bij Trivium advies vanuit mijn woonplaats Putten. Tevens ben ik operationeel directeur en samen met Linda Renders verantwoordelijk voor het beleid van Trivium advies. Hierbij is mijn specifieke aandachtsgebied kwaliteit. Mijn rol is met name intern gericht op de aansturing en kwaliteitsverbetering van de adviseurs en het voortdurend oog houden op de belangen vanuit de branche. 

Kwaliteit willen leveren is één, maar kwaliteit blijven leveren is een voortdurend aandachtspunt. Door te zorgen dat de collega’s uitdragen waar we voor staan, er aandacht is voor kwaliteit en uniformiteit van de dienstverlening. Maar bovenal dat we met elkaar blijven nadenken waarom we dingen doen zoals we ze doen en ons afvragen of dat inderdaad de beste manier is.

Naast mijn rol als operationeel directeurben ik tevens nog werkzaam in de dossiers als zorgschadedeskundige/ergotherapeut, waarbij de letsels die ik tegenkom uiteenlopend zijn maar de nadruk ligt op dossiers waarin sprake is van NAH, veelal kinderen maar ook volwassenen, dwarslaesie en orthopedisch letsel. Het motiveert mij als ergotherapeut/adviseur dagelijks om mensen verder te helpen en hun mogelijkheden te laten zien. Het puzzelen met regelgeving en voorzieningen, bijvoorbeeld in zorgschadedossiers, is een uitdaging. Hoe krijg je wat nodig is gefinancierd uit de wetgeving en hoe past dit binnen de kaders van de letselschade?