Coshyma Berndzen

ergotherapeut/kwaliteitsfunctionaris

[email protected] | 0625643389

In 2013 ben ik afgestudeerd als ergotherapeut. Ik ben op dat moment blijven hangen vanuit mijn stageplek bij de ZZG groep te Nijmegen, waar ik werkzaam was op de afdelingen revalidatie, somatiek en psychogeriatrie. Vervolgens heb ik de overstap gemaakt naar Liemerije en werkte ik op dezelfde afdeling met daarnaast als aanvulling de eerstelijnszorg. Via de behandelsector werd mijn interesse gewekt voor de advisering en ben ik in beginsel gaan werken bij de gemeente Doetinchem. 

Sinds 2018 werk ik vanuit mijn woonplaats 's Heerenberg voor Trivium advies. Sinds 2022 ondersteun ik Hanneke van Dijk bij de interne begeleiding van de adviseurs en de kwaliteitsborging van onze advisering. 

Als ergotherapeut word ik enthousiast van het adviseren en het ondersteunen van slachtoffers, zodat zij zo snel mogelijk hun zelfredzaamheid herwinnen. Binnen Trivium advies doe ik een combinatie van diverse dossiers waarvan het grootste gedeelte bestaat uit zorgdossiers en in het kaart brengen van de zorgbehoefte van veelal slachtoffers met NAH. Het voortdurend puzzelen van de benodige en aanwezige zorg vind ik enorm interessant en zie ik als een uitdaging. Het zoeken naar oplossingen bij uiteenlopende vraagstellingen in de diversiteit aan casussen en het puzzelen binnen de diverse wetgeving spreekt mij aan. Daarbij vind ik een goede samenwerking met partijen van groot belang.