Jan Hajes

budgetcoach

[email protected] | 0622869084

Financiën zijn de leidraad in mijn werkzame leven. Allereerst als boekhouder voor kleine bedrijven en uiteindelijk als rayoncontroller bij een middel groot bedrijf. In het jaar 2000 heb ik een ommezwaai gemaakt naar de hulpverlening waarbij ik budgetbeheerder en schuldhulpverlener werd voor de groep dak- en thuislozen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een eigen administratiekantoor coöperatie voor budgetbeheer samen met Hester van Veenen

Voor Trivium verzorg ik sinds 2016 diverse opdrachten. In het begin werd ik vooral betrokken bij casussen waarbij het een ondernemer met letsel betrof. Dit is al snel verbreed naar diverse casussen waar financiën een rol spelen. Dit varieert bijvoorbeeld van het opstellen van een budgetplan gebaseerd op de financiën na het letsel, het opstellen van een schuldenoverzicht, het samen plannen van de financiën bij uitkering van voorschotten en een eventuele eindregeling etc. Verder help ik bij het indienen van aangiftes inkomstenbelasting en bij het aanleveren van informatie aan overheidsinstanties zoals de afdeling werk en inkomen van de gemeente indien er sprake is van een WWB uitkering.

Financiën zijn belangrijk in het leven van iedereen. Als deze niet op orde zijn of het overzicht is verloren geeft dit veel stress en onzekerheid. Het is dankbaar werk als het lukt om het overzicht weer terug te brengen en duidelijkheid te scheppen. Ook is het leuk om tussen alle betrokken partijen in te staan om samen een zo goed mogelijke financiele oplossing te vinden na een letsel.