Hester van Veenen

budgetcoach

[email protected] | 0681778772

Financiële hulpverlening is de rode draad in mijn werkzame leven als woonbegeleider/budgetbegeleider en coördinator voor de groep dak- en thuislozen bij een grote organisatie in Utrecht. Hierna ben ik gestart als zelfstandig ondernemer als budgetbegeleider en dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een coöperatie voor budgetbeheer samen met Jan Hajes.
Vanaf 2018 verzorg ik diverse opdrachten voor Trivium advies, waarbij budgetcoaching breed wordt ingezet.

Het betreffen diverse opdrachten waarbij financiën een rol spelen. Dit varieert bijvoorbeeld van het opstellen van een budgetplan gebaseerd op de financiën na het letsel omdat er in veel gevallen een terugval is in inkomen, het checken van minimaregelingen tot het opstellen van een schuldenoverzicht, het samen plannen van de financiën bij uitkering van voorschotten, het aanvragen van bewindvoering en eventueel de betreffende partner (bewindvoerder) hierin ondersteunen bij de verantwoording die wordt afgelegd bij de rechtbank. Daarnaast volg ik mensen een enkele keer structureler, waarbij ik zorg voor orde en duidelijkheid, zodat in enkele gevallen de ondersteuning uiteindelijk kan worden overgenomen door een organisatie in de regio.

Letsel veroorzaakt veel stress in het leven van een persoon en zijn/ haar omgeving die dit mee moet maken. Hierbij volgen vaak veel veranderingen in de financiën en moet er administratief veel gebeuren. Voor veel mensen veroorzaakt dit extra stress en het is erg prettig om rust te kunnen brengen in dit onderdeel zodat mensen zich kunnen focussen op het zo goed mogelijk herstel van het letsel.