Kim Heitkönig

arbeidsdeskundige

[email protected] | 06-21959908

In 2010 heb ik mijn opleiding tot arbeidsdeskundige afgerond. Gedurende die tijd werkte ik als casemanager bij een arbodienst, waar ik veel kennis heb opgedaan over verzuimbegeleiding en wet- en regelgeving tijdens de eerste twee ziektejaren. Vervolgens ben ik bij de Amersfoortse gaan werken, eerst als re-integratieadviseur en later als specialist arbeidszaken. Hier hield ik me bezig met het aanvragen van herbeoordelingen op arbeidsdeskundige gronden en het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures tegen het UWV.

In 2016 ben ik als arbeidsdeskundige bij Heling & Partners gaan werken, waar ik me bezighield met het re-integreren van mensen naar eigen of ander werk. Ik gaf advies over het gebruik van specifieke interventies om belastbaarheid te vergroten en was betrokken bij zaken op het vlak van herstelgerichte dienstverlening. In 2022 ben ik ook gestart met would-be onderzoeken. Daarnaast begeleid ik Spaanstalige cliënten vanwege mijn kennis van de Spaanse taal en cultuur. 

Sinds 1 december 2023 werk ik met veel plezier bij Trivium advies vanuit mijn woonplaats Utrecht. Ik vind het fijn en van grote meerwaarde om samen te werken in een multidisciplinaire setting, waarbij de cliënt op alle fronten ondersteund en begeleid wordt. Mijn werk is zeer divers door de vele contacten die ik heb met cliënten, partijen, behandelaars, werkgevers en andere instanties. Het geeft me veel voldoening om bij te dragen aan het herwinnen van perspectief voor cliënten en aan het zo goed mogelijk afhandelen van letselschadezaken voor alle betrokken partijen. 

Naast mijn wrek bij Trivium advies ben ik actief in het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsdeskundigen (NVvA) Regio-Midden. We organiseren verschillende bijeenkomsten voor arbeidsdeskundigen om ons als professionals voortdurend te blijven ontwikkelen.