Joost Veenendaal

arbeidsdeskundige

[email protected] | 06-52846158

Als afgestudeerd bewegingstechnoloog ben ik mijn loopbaan in 1998 gestart in de revalidatietechniek. De grootste uitdaging haalde ik uit het bedenken en ontwerpen van functionele en veelal complexe, individuele aanpassingen voor mensen met uiteenlopende beperkingen. Later ben ik dit vanuit mijn onderneming gaan doen op het vlak van werkplekaanpassingen voor zelfstandig ondernemers. Via deze werkzaamheden kwam ik in contact met arbeidsdeskundigen en ben ik enthousiast gemaakt voor de opleiding tot arbeidsdeskundige, die ik met veel plezier heb doorlopen. 

In 2022 heb ik de overstap gemaakt Heling & Partners naar Trivium advies als arbeidsdeskundige en hou ik mij bezig met het in brede zin begeleiden van letselschadeslachtoffers vanuit mijn woonplaats Doorn. Deze begeleiding spitst zich toe op wat wij in de branche Herstelgerichte dienstverlening en re-integratie noemen. Niet zelden is dit een combinatie van beiden waarbij ik op velerlei vlakken meekijk, meedenk en adviseer om het leven van een cliënt zoveel als mogelijk terug te brengen in de situatie valsnog een ongeval/vooral niet zou hebben plaatsgehad. Ik haal er veel voldoening uit om mensen met bijvoorbeeld hersenletsel, dwarslaesie en/of orthopedisch letsel weer perspectief te kunnen bieden, hoe (relatief) klein dit perspectief dan ook soms moge zijn. Wat mijn werk mooi maakt is het veelal nauwe contact met cliënten en hun naasten en de soms vele contacten met letselschadepartijen, behandelaren, werkgevers en vaak verschillende andere betrokken instanties/professionals. Het is dan ook mijn doel om ervoort te zorgen dat alle relevante disciplines samen optrekken om iemand uiteindelijk weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen laten functioneren en participeren. Hierbij werken we binnen Trivium advies waar nodig met verschillende disciplines samen in de begeleiding van cliënten: ergotherapeut, bouwkundige, budgetcoach en/of arbeidsdeskundige. Deze samenwerking werkt prettig en zorg voor kwaliteit en continuïteit in de begeleiding.

Naast het begeleiden van cliënten houd ik mij bezig met het uitvoeren van wouldbe-ondrezoeken en geef ik opleidingen en trainingen op verschillende vlakken. Op deze manier is mijn werk niet alleen erg mooi maar kan ik ook een deel van de opgedane kennis en ervaring overdragen aan collega's, opdrachtgevers en andere branchegenoten.