Erwin Audenaerde

arbeidsdeskundige

[email protected] | 0651609841

Ik ben inmiddels alweer meer dan 25 jaar als arbeidsdeskundige werkzaam in de letselschadepraktijken. In 1997 heb ik de overstap gemaakt van wat nu het UWV is naar een letselschade expertisebureau. Bij het UWV heb ik eveneens als arbeidsdeskundige gewerkt. Ik hield mij bezig met het beoordelen van mensen die destijds een WAO-uitkering hadden. Dat werk gaf weinig uitdaging en om die reden ben ik op zoek gegaan naar een alternatief. Ik wilde graag in de verzekeringsbranche aan de slag. Om de overstap mogelijk te maken, ben ik diverse gerichte opleidingen en cursussen gaan volgen, waaronder de opleiding Motorrijtuigen en Schade.

De arbeidsdeskundige inzet in de letselschadepraktijk was in 1997 nog niet vanzelfsprekend. Dat veranderde daarna snel. Dat had alles te maken met veranderingen in de sociale wetgeving. De AAW verviel waardoor de gehele WAO-uitkering voor regres vatbaar werd en waarbij het belang om mensen terug te brengen naar arbeid groter werd. Vanaf dat moment nam het werk alsmaar toe. Aanvankelijk hield ik mij bezig met het terugbrengen van mensen in arbeid. Hetzij in het eigen werk, hetzij in ander werk. Daarbij adviseerde ik over belastbaarheidverhogende interventies. In de jaren daarna veranderde de inhoud van het werk. Naast re-integratie ging ik mij bezig houden met zogenaamde would-be onderzoeken. Dit zijn onderzoeken naar hoe de carrière van een slachtoffer gelopen zou zijn in het geval hij geen ongeluk had gehad. Daarbij hoort ook een onderzoek naar de mogelijkheden die er nog zijn mét ongevalsgevolgen. Opnieuw als gevolg van veranderingen in sociale wetgeving kwam er een verdere verbreding in mijn takenpakket. Ik werd ook ingezet in werk wat wij tegenwoordig herstelgerichte dienstverlening noemen. Hieronder valt het realiseren van aanpassingen in en om de woning, treffen van mobiliteitsvoorzieningen en adviseren over aanpassingen die het functioneren in het algemeen dagelijks leven eenvoudiger maken. In feite ging ik daarmee terug naar het oorspronkelijke werk als arbeidsdeskundige. Want ooit, voor het opheffen van de AAW-voorzieningen, was dit een taak van arbeidsdeskundigen. Hulpmiddelen en voorzieningen waren nog een essentieel onderdeel van de opleiding tot arbeidsdeskundige die ik heb gevolgd. Ik heb mij ook nog enige tijd beziggehouden met zorgschade-onderzoeken. Dit zijn onderzoeken waarbij de hulpbehoefte uitgedrukt in verschillende functies wordt vastgesteld. Na mijn overstap naar Trivium Advies, wat in maart 2021 is gebeurd, heb ik afscheid genomen van dat type werk. Het vaststellen van zorgschades wordt bij Trivium gedaan door mensen die daar meer gespecialiseerd in zijn dan ik.

Na 1997 heb ik altijd louter in de letselschadepraktijk gewerkt. Voor 1 maart 2021 was ik werkzaam bij Heling & Partners. Ik heb de overstap naar Trivium gemaakt omdat ik graag bij een kleinere organisatie wilde werken en ik wilde samenwerken met de diverse disciplines die betrokken zijn bij het afwikkelen van met name zware en complexe letselschades.

Ik doe mijn werk iedere dag met veel plezier. Ik verkeer in de gelukkige omstandigheid dat ik gevarieerd werk heb. Ik hou mij bezig met re-integratie, het uitvoeren van would-be onderzoeken en opdrachten waarin herstelgerichte elementen zitten. Ten aanzien van dit laatste vind ik dit ook een wezenlijk onderdeel van re-integratie. Immers, in het geval iemand ernstig handletsel heeft opgelopen zal hij daarvan niet alleen de beperkingen in arbeid ervaren, maar ook in het algemeen dagelijks functioneren. Bij het bieden van re-integratiebegeleiding kun je er niet omheen om ook de knelpunten in de andere domeinen dan het domein werk op te pakken.

Naast het werk ben ik actief op andere vlakken. Zo ben ik redactielid bij het vakblad voor arbeidsdeskundigen, AD Visie, en redactielid bij het vakblad Afwikkeling Personenschade. Afwikkeling Personenschade kent een multidisciplinaire redactie. De doelgroep zijn alle disciplines die actief zijn in de letselschadepraktijk. Ik ben lid van het Centraal Arbeidsdeskundige Tuchtcollege van de Stichting Register Arbeidsdeskundigen. Het CAT is het hoogste tuchtcollege en staat onder voorzitterschap van een magistraat. Voorts ben ik lid van een kernteam wat in opdracht van het Arbeidsdeskundig Kenniscentrum (AKC) onderzoek doet naar technologische ontwikkelingen gericht op arbeid. Het doel daarbij is arbeid inclusiever maken en de producten en innovaties onder de aandacht brengen van arbeidsdeskundigen. Tot slot ben ik nog altijd betrokken bij de ontwikkelingen ten aanzien van de handreiking Zorgschade en de daarbij horende financiële paragraaf. Ik maak deel uit van de stuurgroep.

Zowel de inhoud van mijn werk als de nevenactiviteiten zijn gericht op het optimaal laten participeren van mensen. Ik vind het daarbij van belang dat niet alleen gekeken wordt naar participatie in arbeid, maar ook in alle andere domeinen. Dat vind ik randvoorwaardelijk om de kwaliteit van leven van mensen te optimaliseren. Dat is in iedere casus de uitdaging waarvoor ik mij gesteld zie en waar ik mijn motivatie uithaal.