Edmond Angenot

revalidatiearts

[email protected] | 0387600562

Als gepensioneerd revalidatiearts mag ik mijn kennis en ervaring, vooral op het gebied van dwarslaesie en prothesiologie, inzetten voor de adviseurs en relaties van Trivium advies.
Jarenlang heb ik gewerkt in het voormalige Revalidatiecentrum Amsterdam (nu Reade) in de specialisaties dwarslaesie, amputatie en hartrevalidatie.

Op verzoek adviseer ik over de medische aspecten in casussen, houd ik voordrachten over revalidatiegeneeskundige onderwerpen en lever bijdragen aan de Trivium academy. Daarbij vind ik het een uitdaging om mee te werken aan de kwaliteit van de advisering.