Marloe Gille

ergotherapeut

[email protected] | 0652313639

Het onmogelijke mogelijk maken, vind ik een uitdaging. Daarbij kijk je als ergotherapeut/adviseur naar de mens als geheel en niet alleen fysiek, cognitief of emotioneel. De holistische denk- en werkwijze spreekt me aan. Naar mijn mening is de denk- en werkwijze van een ergotherapeut uniek, waardoor juist wij een advies kunnen geven dat alle betrokken partijen past. We zijn immers opgeleid om verder te kijken dan de (zichtbare) grenzen van iemands mogelijkheden en een probleem breed aan te vliegen.

Met die benadering beoordeel ik de situatie en de problemen na het ongeval vanuit het oogpunt van het slachtoffer en geef ik een goed onderbouwd advies; aan het slachtoffer, de aansprakelijke verzekeraar en de belangenbehartiger. Ik zoek altijd oplossingen die voor alle partijen realistisch en aanvaardbaar zijn.