Eigen bijdrage Wmo in relatie tot convenanten

"Regrescliënten die vóór 15 februari 2017 (convenant Wmo 2015-2016) een ongeval hebben gehad waarvoor een derde geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is, zolang zij gebruik maken van Wmo-voorzieningen die gerelateerd zijn aan het ongeval, zij daarvoor geen eigen bijdrage meer hoeven te betalen. Wanneer deze cliënten na 15 februari 2017 een nieuwe indicatie nodig hebben of een nieuwe voorziening, gerelateerd aan het ongeval, toegekend krijgen, zij daarvoor ook geen eigen bijdrage hoeven te betalen. De eigen bijdrage voor deze groep is voorgoed afgekocht via de overeenkomst tussen de VNG en het Verbond van Verzekeraars. 

Dit geldt voor alle ongevalsdata van voor vóór 15 februari 2017, dus ook voor de ongevalsdata van vóór 2015-2016, waarbij een nieuwe Wmo-voorziening wordt toegekend. 

Regrescliënten die na 15 februari 2017 (convenant Wmo 2017 en convenant Wmo 2018) een ongeval krijgen waarvoor een derde geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is, gaan, wanneer zij Wmo-voorzieningen toegekend krijgen daarvoor wel weer een eigen bijdrage betalen.”

https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/financien-wmo/nieuws/overeenkomst-regresrecht-wmo-voor-2018 (de bijlage veelgestelde vragen geeft een goed overzicht)