Revalidatie vraagstukken

De revalidatiearts van Trivium advies treedt niet op als ‘medisch adviseur’. Bij letselschadedossiers zijn immers altijd medisch adviseurs van partijen betrokken.

De revalidatiearts van Trivium advies vervult de volgende rollen:

  • Vraagbaak in het multidisciplinaire team voor medische en/of de revalidatieve problematiek van het slachoffer.
  • Adviseur bij specifieke revalidatievraagstukken, bijvoorbeeld in collegiaal (revalidatie)overleg, over revalidatieve aspecten van ingezette behandelingen en voorzieningen zoals bijvoorbeeld prothesen.